Projekt Simbioza Giba in e-brošura pomlad 2019

Nova Simboza Giba E-brošura – Pomlad 2019 projekta Simbioza giba, ki je partner Evropskega tedna športa nas h gibanju spodbuja skozi vse leto!

Moto projekta utrjujemo s sloganom:
Vse življenje se gibamo – gibanje je življenje in življenje je gibanje.
Življenje, ki nam ga vsiljuje sodobni čas, nas vedno bolj sili v to, da se oddaljujemo od naravnih zakonitosti – naše biti. Projekt nas bo povezal, da bomo pomembno prvino, telesno gibanje, udejanjali v celostnem kontekstu kakovostna življenjskega sloga prebivalcev Slovenije.

Več gradiva in video posnetkov vam je na voljo na www.simbiozagiba.com