Strokovni posvet: Soustvarjajmo okolje, ki spodbuja telesno dejavnost

Ministrstvo za zdravje in Fakulteta za šport sta v času Evropskega tedna športa, 25. septembra 2019

organizirali strokovni posvet, na katerem je bilo govora o tem, kako pozitivno vplivati na razvoj zdravega življenjskega sloga pri otrocih in mladih.

Posveta so se udeležili športni pedagogi, zdravstveni delavci, predstavniki občin, športnih društev ter drugih društev, ki delajo z mladimi.

Več informacij v programu posveta