Telesna vadba za starostnike – seveda, a pomembno je vedeti kaj in koliko?

Dokazano je, da redna telesna dejavnost zelo pozitivno vpliva na kvaliteto našega življenja v celoti. Zdrav način življenja s športom pa je seveda izredno pomemben tudi poznejših, zrelejših letih, saj pomaga pri ohranjanju samostojnosti tudi v pozni starosti.

Pri tem, kako načrtovati našo vadbo, čemu je pomembno posvetiti posebno pozornost in kako oblikovati cilje vadbe, moramo izhajati tudi iz psihofizičnih sposobnosti posameznika, ki jih ugotavljamo s testiranjem telesnih zmogljivosti. Temu so organizatorji posvetili enega od dnevov v okviru Evropskega tedna športa.

Društvo Šola zdravja je že vrsto let najbolj dejavno na področju ozaveščanja in organizirane redne vadbe za starejše. Kar 230 skupin se širom Slovenije vsak dan zbere na jutranji vadbi. Dve skupini delujeta tudi v občini Miklavž na Dravskem polju, skupina Magnolija in skupina Avio Skoke. Vsakodnevno vadi vsaka skupina zase, ob posebnih priložnostih, kot je bila ob Evropskem tednu športa, ko je bilo napovedano testiranje telesnih zmogljivosti, pa sta se obe skupini združili na skupni vadbi.

Testiranje so izvedli licencirani športni strokovnjaki Športne unije Slovenije, merilne naloge evropske baterije testov European Fitness Badge pa so zajemale preverjanje vseh glavnih motoričnih sposobnosti:  vzdržljivosti, koordinacije, moči in ravnotežja. Rezultati meritev udeležencem podajo koristne informacije o posameznih motoričnih sposobnostih. Na podlagi analize rezultatov in po posvetu s strokovnjakom pa svojo vadbo v prihodnje lahko prilagodijo. Še posebej, če rezultati merjenja pokažejo podpovprečne rezultate od pričakovanih glede na njihovo starost. Vsi udeleženci meritev ob koncu prejmejo certifikat z vpisanimi osebnimi rezultati merjenja za vsako posamezno sposobnost in primerjavo njihovih rezultatov z referenčnimi vrednostmi širše zbranih mednarodnih podatkov.

Celostno gledano so bili rezultati tokratnega testiranja zadovoljivi. Kot je pogosto za starejše, so nekoliko šibkejši v moči in ravnotežju, saj s starostjo zaradi bioloških procesov izgubljamo na mišični masi. Nika Artač, ki je vodila testiraje, pa je ob tem opozorila da je starejšim pomembno posvečati posebno pozornost. Pogosto so zapostavljeni, čeprav sodijo v eno od družbenih podskušin, kjer je delež redno telesno dejavnih precej podpovprečen.

Za večino udeleženk je bilo to sploh prvo tako testiranje. Nekatere so sprva izražale tudi nekaj zadržanosti do testiranja, ko pa so se spustile v proces in se s športnima strokovnjakoma, ki sta testiranje vodila, bolje spoznale s samim postopkom in namenom testiranja, so bile ob zaključku vse vidno zadovoljne. Zadovoljne tako nad samo priložnostjo opraviti testiranje, kot tudi nad svojimi rezultati.

Do konca oktobra bodo tovrstna testiranja potekala tudi v drugih krajih po Sloveniji. Kaj in koliko naj vadijo starejši pa lahko preberete tudi v priporočilih, ki so jih pripravili strokovnjaki Fakultete za šport.

Meritve v Miklavžu na Dravskem polju: