Nacionalna kampanja “Bodi aktiven”

Cilj nacionalne kampanje »Bodi aktiven« je aktivirati neaktivne.

Cilj Nacionalne kampanje »Bodi aktiven« je promocija športa kot zdravega načina življenja in spodbuda predvsem telesno nedejavnim, da gibanje vključijo v svoj vsakdan. Številke zadnjih raziskav, da se 24% slovenske populacije (okoli pol milijona Slovenk in Slovencev) nikoli ne ukvarja s športom so lahko precej zaskrbljujoče. Medijske kampanje, s katerimi ozaveščamo o pomenu redne telesne dejavnosti, so pomemben element pri aktivaciji neaktivnih. Nacionalna kampanja Bodi Aktiven bo potekala vse leto v različnih medijih (TV, tiskani in spletni mediji, družbena omrežja), vrhunec pa bo dosegla v septembru, ko športna društva in klubi vabijo k vpisu v nove programe, s čimer skušamo doseči sinergijske učinke sporočil različnih deležnikov.   

Nacionalna kampanja tako obsega: 

  1. TV oddajo Migaj z nami na nacionalni televiziji, ki je 1-krat mesečno predvajana in vsakič ponudi različne strokovne in poljudne vsebine, s katerimi skušajo ljudi vzpodbuditi h gibanju. Oddaje se predvajajo v atraktivnem terminu (petek popoldan) ter še ponovitev (nedelja dopoldan). 
  1. Medijska kampanjo »Bodi aktiven«, ki je izvedena v mesecih avgust in september ter nagovarja prebivalce k aktivnemu življenju z gibanjem in športom, in preko spletnega portala ponuja različne športne vadbe in druge množične prireditve. Uporabljeni so vsi tradicionalni in novi komunikacijski kanali in elementi kot so splet, radio, tiskani mediji, zunanje oglaševanje, socialni mediji, plakati, letaki, direktna pošta, idr. 

 

Nacionalno kampanjo “Bodi aktiven” podpira: