Ob evropskem tednu športa tudi UMETNOST, ŠPORT IN DEDIŠČINA, nacionalni strokovni posvet in otvoritev razstave

25. september 2017 od 9.00 do 18.00, Center kulture Španski borci, Zaloška 61, Ljubljana

Organizatorji: Ministrstvo za kulturo RS, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS (Direktorat za šport in Urad za razvoj izobraževanja), Zavod RS za šolstvo, Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez in Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani. Izvršni producent: Zavod EN-KNAP. Kontakt: Katja Gabrijelčič, Zavod EN-KNAP: katja.gabrijelcic@en-knap.com.
Organizatorji nacionalnega projekta Umetnost, šport in dediščina smo se ustvarjalno povezali in odprli prostor za kreativna partnerstva v okviru Evropskega tedna športa 2017. Pripravili bomo celodnevni nacionalni strokovni posvet Umetnost, šport in dediščina, od 25. septembra do 14. oktobra pa bo v Španskih borcih v Ljubljani na ogled postavljena tudi istoimenska razstava.

Na posvetu in razstavi bomo z različnimi dejavnostmi predstavili, kako se vzgoja in izobraževanje, umetnost, dediščina in šport že prepletajo, kako jih lahko še povežemo, spoznali bomo kakovostne kulturne vsebine, ki vključujejo tudi šport in gibanje oziroma telesno dejavnost. Prav tako bomo govorili o uspešnih praksah kreativnega partnerstva umetnikov in športnikov ter možnostih za inovativne pristope medpredmetnega in medpodročnega povezovanja. Predstavljene vsebine in projekti so lahko osnova za spodbudo otrokom in mladim za športno udejstvovanje, za kritično razpravo o športu, o odnosu do športa, o razmisleku o športu kot kulturi, o povezanosti športa z drugimi področji, o povezanosti športa z umetnostjo in dediščino ipd.

Posvet je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju (od vrtcev do srednjih šol, tudi fakultet), zato nanj vabimo učitelje različnih predmetov, še posebej pa športne pedagoge. Razstavo in spremljajoče pedagoške dejavnosti namenjamo strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, športnim pedagogom iz različnih športnih ustanov ter organiziranim skupinam otrok/učencev/dijakov iz vzgojno-izobraževalnih zavodov.

Prijavnica na posvet (udeležba brezplačna): http://www.zrss.si/prijava/posvet-umetnost-sport-dediscina/

V Evropskem tednu športa bodo tudi nekatere kulturne ustanove po Sloveniji pripravile različne dogodke, ki se navezujejo na projekt Umetnost, šport in dediščina. Urnik dogodkov bo dostopen na www.kulturnibazar.si (v posebni rubriki Umetnost, šport in dediščina) ter na http://ewos.olympic.si.