#BeActive nagrade 2018

Tudi letos je Evropska komisija razpisala #BeActive nagrade, razmislite o kandidatih in jih predlagajte!

#BeActive nagrade so namenjene k podpori izjemnih projektov in posameznikov posvečenim spodbujanju športa in telesne dejavnosti v Evropi.

Razpisani so trije sklopi nagrad  #BeActive

Predstavitev

#BeActive nagrada na področju vzgoje in izobraževanja

Ta nagrada je namenjena vzgojno izobraževalnim okoljem, ki lahko predstavijo konkretne načine, s katerimi svoje učence in študente spodbujajo k  športni aktivnosti in gibanju poleg športne vzgoje vključene v kurikulum. To so lahko tudi dodatne športne aktivnosti, športno aktivni dnevi v prostem času, dejavnosti po pouku in ostali ustvarjalni načini oblikovanja spodbudnega okolja za gibalno dejavnost v vzgojno izobraževalnem okolju.

Kriteriji za nagrado in kandidaturo

 

#BeActive nagrada na področju delovnih organizacij

Ta nagrada je namenjena delovnim organizacijam, ki lahko dokažejo specifične načine s katerimi spodbujajo in pomagajo svojim zaposlenim, da so gibalno aktivni. To lahko vključuje tudi oblikovanje delovne skupine odgovorne za spodbujanje telesne dejavnosti zaposlenih; zagotovitev možnosti tuširanja tistim, ki kolesarijo ali tečejo na delo, sprehodi med časom za kosilo in ostale ustvarjalne oblike oblikovanja gibalno aktivnih delovnih okolij.

Kriteriji za nagrado in kandidaturo

 

#BeActive nagrada za lokalnega heroja

Ta nagrada je namenjena dosežkom posameznika pri motiviranju ljudi za športno in gibalno aktiven način življenja. Nagrajuje posameznike, ki so daljše obdobje delovali v svojem okolju in ljudi spodbujal k športno in gibalno dejavnemu življenju.

Kriteriji za nagrado in kandidaturo

 

Kaj moram narediti?

Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez bo, kot nacionalni koordinator Evropskega tedna športa izbral najboljše tri predloge (iz vsake kategorije eno) in jih posredoval Evropski komisiji.

Prijavnice morajo biti izpolnjene v angleščini.

Izpolnjeno prijavnico za katerokoli od navedenih nagrad pošljite na naslov: sportzavse@olympic.si.

 

Prijavnica za nagrado na področju vzgoje in izobraževanja

Prijavnica za nagrado na področju delovnih organizacij

Prijavnica za nagrado za lokalnega heroja