»Branje je za duha to, kar je telovadba za telo.«

Misel irskega pisatelja in politika, Richarda Steela (1672–1729), poudarja povezanost med umom in telesom, med gibanjem, športom in duševnim razvojem, ki morata biti v ravnovesju, kar dokazujejo tudi najnovejše znanstvene raziskave različnih strok.

To so vedeli že v antiki – še danes je vsem dobro znan latinski oz. starorimski rek »Mens sana in corpore sano« oz. v slovenskem prevodu »Zdrav duh v zdravem telesu«.

V Mestni knjižnici Ljubljana, Pionirska – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo, so pripravili izbor kakovostnih leposlovnih in poučnih knjig s športno tematiko za otroke in mlade, od predšolskega obdobja do konca srednje šole, pa tudi za družine, pedagoške in strokovne delavce v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, športnih društvih … Pri izboru so bili še posebej pozorni na knjige z znakom kakovosti zlata hruška, ki ga podeljuje MKL, Pionirska od leta 2010 dalje.

V prenovljeni seznam iz septembra 2017 so uvrstili 37 poučnih knjig za odrasle, 20 poučnih in 66 leposlovnih za otroke in mlade ter 17 biografij znanih športnikov. Dodali so še 17 knjig iz zgodovine slovenskega športa, ki jih je izbral doc. dr. Tomaž Pavlin s Fakultete za šport, UL. Med 157 knjig so jih uvrstili 7 z znakom kakovosti zlata hruška.

 Seznam so pripravile Ida Mlakar Črnič, mag. Darja Lavrenčič Vrabec, Ana Berce in Maša Bračič.

 

 1. POUČNE KNJIGE NA TEMO GIBALNIH IN ŠPORTNIH DEJAVNOSTI ZA DRUŽINE, VZGOJITELJE, UČITELJE IN STARŠE

 

 1. Bizjan, Milan: Šport mladim: priročnik za športno vzgojo v srednji šoli s kriteriji za ocenjevanje. Fotografije Milan Bizjan, Marjana Brenčič Jensko in Matej Jenko. Ljubljana: Chatechismus, 2004.

 

|športna vzgoja, srednje šole, šport, telesna kultura, mladostniki, priročniki|

 

 1. Bizjan, Milan: Šport od mladosti k zrelosti: iskanje poti. Ilustr. Adriano Janežič. Ljubljana: Knjigarna Karantanija, 1999. (Zbirka Šport/Knjigarna Karantanija).

 

|šport, rekreacija, zdravje, priročniki, šport, telesna kultura, zdravo življenje, skrb za zdravje, sprostitev|

 

 1. Božič Križaj, Urška: Pravljična joga: priročnik za vadbo joge za otroke, stare od 2 do 5 let. Fotografije Mateja Jordovič Potočnik. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012.

 

| joga, otroci, priročniki, predšolski otroci |

 

 1. Brglez, Franjo: Kekčevi izleti: 50 družinskih potepov po hribih in dolinah. Fotografije Franjo Brglez. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2007.

 

| Slovenija, izleti, planinski vodniki, pohodništvo, turistični vodniki |

 

 1. Brglez, Franjo: Kekčeva potepanja: 100 družinskih izletov čez breg in dol. Fotografije Franjo Brglez. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011.

 

| Slovenija, turistični vodniki, planinski vodniki, izleti |

 

 1. Cerar, Irena: Kamniške pravljične poti: družinski izletniški vodnik. Ilustr. Milan Erič, Polona Lovšin. Zemljevidi Lojze Miklavčič. Matična knjižnica Kamnik [in] Sidarta. Ljubljana: Sidarta, 2015.

 

| Kamniške Alpe, planinski vodniki, Kamnik, turistični vodniki, Kamnik (okolica), izleti, planinstvo |

 

 1. Cerar, Irena: Pravljične poti Slovenije: družinski izletniški vodnik. Ilustr. Mojca Cerjak … [et. al.]. Zemljevidi Andrej Nemarnik. 4. ponatis. Ljubljana: Sidarta, 2012. (Vodniki / Sidarta) (Družinski izleti).

 

| Slovenija, turistični vodniki, izleti |

 

 1. Cerar, Irena: Pravljične poti v zgodovino: družinski izletniški vodnik. Ilustr. Suzi Bricelj … [et al.]. Zemljevidi Lojze Miklavčič. 1. ponatis. Ljubljana: Sidarta, 2010. (Vodniki / Sidarta).

 

| turistični vodniki, izleti, Slovenija |

 

 1. Cortese, Dario: Evropska pešpot E6: Ciglarjeva pot od Drave do Jadrana. Avtor besedila in fotografij Dario Cortese; kartografija Geodetski zavod Slovenije. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2005. (Slovenija na dlani).

 

| Slovenija, planinski vodniki, izleti |

 

 1. Cortese, Dario: Evropska pešpot E7: Naprudnikova pot od Soče do Mure: žepni vodnik z zemljevidom. Avtor besedila in fotografij Dario Cortese; kartografija Geodetski zavod Slovenije. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2006. (Slovenija na dlani).

 

|Slovenija, planinski vodniki, izleti|

 

 1. Danks, Fiona;Schofield, Jo: Igrišča narave: igre, ročne spretnosti in dejavnosti, ki bodo otroke zvabile ven. Prev. Borut Petrović Jesenovec, Katja Šulc. Ljubljana: Didakta, 2007.

 

|otroške igre, priročniki, igre na prostem, otroci, igra, ustvarjalnost, nasveti|

 

 1. Dolenc, Petra: Telesna samopodoba in gibalna/športna aktivnost mladostnikov. Koper: Univerzitetna založba Annales, 2015.

 

| Mladostniki, Telesna aktivnost, Psihološki vidik, Samopodoba, Vplivi, psihologija športa, športniki, telesna samopodoba, samospoštovanje, šport,gibanje, športna vzgoja, motivacija|

 

 1. Doupona Topič, Mojca: Ženske in šport. Fotografije Uroš Hočevar… [et al.] Ljubljana: Fakulteta za šport, 2004.

 

|šport, ženske, družbeni vidik, ženski šport, športnice, družbeni položaj, športna kariera, spolna neenakost|

 

 1. Gough, Russel W.: Značaj je vse: za etično odličnost v športu. Prev. Janez Penca. Novo mesto: Penca &drugi, 2003.

 

| šport, etika, športna etika, značaj, vrline, moralne vrednote, športna uspešnost |

 

 1. Hosta, Milan: Etika športa: manifest za 21. stoletje. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport, 2007.

 

| šport, etika, olimpizem, vrhunski šport, rekreativni šport |

 

 1. Hosta, Milan: Figure športa. Ljubljana: samozaložba, 2000.

 

| šport, eseji |

 

 1. Igrice za vsak dan v letu . 4 zv. 1. Pomlad. 2. Poletje. 3. Jesen. 4. Zima. Zbrale in uredile Vesna Cizej … [et al.]. Ilustr. Alenka Vuk. Ljubljana : Debora, 1998.

 

│otroške igre, priročniki, družabne igre, priročniki│

 1. Kozinc; Željko: Lep dan kliče: 150 izletov po Sloveniji. Karta Mateja Rihtaršič ; Fotografije Željko Kozinc … [et al.] Ljubljana: Modrijan, 2004.

 

| Slovenija, turistični vodniki, izleti, planinski vodniki |

 

 1. Kozinc, Željko: Lep dan kliče 2: 100 izletov. Karte Mateja Rihtaršič ; fotografije Željko Kozinc, Andrej Kozinc, Jurij Senegačnik. Ljubljana: Modrijan, 2004.

 

| Slovenija, turistični vodniki, izleti, planinski vodniki |

 

 1. Krevsel, Viktor: Vzgoja mladih športnikov: žoga je najboljša droga. Ljubljana: Forma 7, 2008.

 

| športna vzgoja, otroci, šport, vrednote, vzgoja, mladina |

 

 1. Mednarodna strokovna konferenca vzgojiteljev v vrtcih: Gibanje in predšolski otrok : zbornik. Ljubljana : MiB, 2015.

 

|Gibalna vzgoja, Predšolski otroci, Mednarodna posvetovanja, gibanje, predšolska vzgoja, otroški vrtci, posvetovanja, zborniki |

 

 1. Miklavc, Andrej: Šepetalec športnim otrokom: zakaj imajo otroci radi šport in kako jih starši pri tem spodbujamo? Fotografije Andrej Miklavc. Domžale: Minat, 2015.

 

| otroci, psihologija športa, priročniki, športna vzgoja, starši, vloga, šport, športniki, psihosocialni razvoj, trening, športna tekmovanja, odnos med starši in otroki |

 

 1. Otroci potrebujemo gibanje: otrok med vplivi sodobnega življenjskega sloga: gibalne sposobnosti, telesne značilnosti in zdravstveni status slovenskih otrok. Zbrali in uredili Boštjan Šimunič, Tadeja Volmut, Rado Pišot. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno –raziskovalno središče, Inštitut za kineziološke raziskave, Univerzitetna založba Annales, 2010.

 

| gibalna vzgoja, otroci, zborniki, športna vzgoja, športne dejavnosti, gibalne sposobnosti, telesna aktivnost, telesni razvoj, zdravje |

 

 1. Pendl Žalek, Manuela: Aktivno življenje- zdravo življenje. Maribor: Rotis, 2004.

 

| šport, zdravje, priročniki, športna rekreacija, zdravo življenje, telesna aktivnost, športne dejavnosti, kvaliteta življenja |

 

 1. Pravila iger: velika ilustrirana enciklopedija vseh športov sveta. Prev. Janez Penca. Ljubljana: DZS, 1994.

 

| športne panoge, pravila, šport, športne panoge, športne igre, pravila|

 

 1. Raztresen; Marjan: Hribi nad mesti: žepni vodnik z zemljevidom. Fotografije Marjan Raztresen, Stane Klemenc, Stane Vodopivec. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2003. (Slovenija na dlani).

 

| Slovenija, planinski vodniki, planinstvo, izleti, turistični vodniki|

 

 1. Rotovnik-Kozjek, Nada: Gibanje je življenje. Ljubljana: Domus, 2004.

 

|šport, zdravje, priročniki, telesna aktivnost, športna rekreacija, zdravo življenje, športne dejavnosti, varovalna prehrana, kvaliteta življenja|

 

 

 1. Stritar, Urška; Stritar Andrej: Z otroki v gore: družinski izleti. Iustr. Tomaž Lavrič, zemljevidi Tadej Maligoj, skice Jurij Kolenc, risbe navezovanja Danilo Cedilnik-Den. Ljubljana: Sidarta, 1998.

 

| Slovenija, planinski vodniki, planinstvo, izleti, družina, otroci |

 

 1. Strojin, Tone: Etika in odgovornost v gorah. Radovljica: Didakta, 1995.

 

| planinstvo, etika, gore |

 

 1. Škof, Branko: Spravimo se v gibanje – za zdravje in srečo gre: kako do boljše telesne zmogljivosti slovenske mladine? Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport, 2010.

 

|otroci, telesna aktivnost, mladina, zdravje, šport, športna vzgoja, športna dejavnost , mladostniki,  življenjski stil|

 

 

 1. Šport po meri otrok in mladostnikov: pedagoški, didaktični, psiho-socialni, biološki in zdravstveni vidiki športne vadbe mladih. Napisal Branko Škof s sodelavci. Ilustr. Damijan Stepančič, Milijan Šiško, Erika Omerzel. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo, 2016.

 

| šport, psihološki vidik, otroci, zborniki, biološki vidik, športna vzgoja, mladostniki, telesni razvoj, psihosocialni razvoj, gibalni razvoj, športna prehrana, telovadba, zdravstveni vidik, motorične sposobnosti, didaktika, metodika, trening, kondicijska priprava, telesna pripravljenost, vzdržljivost, vadbeni programi |

 1. Šugman, Rajko: Hura, igrajmo se v prostem času : dediščina tradicionalnih ljudskih iger – sodobni šport. Ilustr. Gabrijel Vrhovec, računalniške ilustracije Borut Kolarič. Ljubljana: Zavod za šport Slovenije, 2004.

 

| športne igre, slovenski ljudski običaji, ljudski običaji, prosti čas, igre, šport, ljudske igre, klasifikacija, teorija |

 

 1. Vehar, Sebastjan: Družinski kolesarski vodnik: 60 privlačnih izletov po Sloveniji. Fotografije Jože Hanc … [et al.]. Kartografija Geodetski zavod Slovenije. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2003.

 

| kolesarjenje, Slovenija, vodniki, turistični vodniki, izleti |

 

 1. Videmšek, Mateja; Stančevič, Barbara; Sušnik, Nuška: 1, 2, 3, igraj se tudi ti! : gibalne igrice za otroke in starše. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport, 2006.

 

| otroške igre, gibalna vzgoja, igre, gibanje, predšolski otroci, otroci, starši, pripomočki, ustvarjalnost, učenje, zabava, športna vzgoja, učbeniki |

 

 1. Videmšek, Mateja; Stančevič, Barbara; Permanšek, Maša: Igrive športne urice. Fotografije Bogdan Martinčič, Maša Permanšek, Mateja Videmšek. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport, 2014.

 

| gibalna vzgoja, predšolski otroci, učbeniki za visoke šole, gibanje, športna vzgoja, psihosocialni razvoj, motorika |

 

 1. Videmšek, Mateja, Petra Berdajs, Damir Karpljuk: Mali športnik: gibalne dejavnosti do tretjega leta starosti v okviru družine. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport, 2003.

 

| gibalna vzgoja, predšolski otroci, dojenčki, priročniki, šport, športne dejavnosti, gibanje, otroci, starši, gibalne igre, otroške igre, telovadne vaje |

 

 1. Peter Walker: Hop, skok in poskok: vaje, dejavnosti in igre za spodbujanje otrokovega gibanja, dobre drže in ravnotežja. Prev. Neža Rojko. Radovljica: Didakta, 2003.

 

| otroci, motorične sposobnosti, razvoj, vaje |

 

 

 1. POUČNE KNJIGE NA TEMO GIBALNIH IN ŠPORTNIH DEJAVNOSTI ZA OTROKE IN MLADINO

 

 1. Adams, Susan: Imenitna knjiga iger. Več kot 30 najbolj priljubljenih iger z vsega sveta. Fotografije Steve Gorton. Prev. Andreja Peček. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1998.

 

| 7 | otroške igre, družabne igre

9+

 

 1. Ali je kaj trden most. Najlepše igre iz otroške zakladnice. Zbrali in priredili Dušica Kunaver in Brigita Lipovšek. Ilustrir. Zvonko Čoh. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2006. (Ciciklub: otroški knjižni klub).

 

| 7 | otroške igre, družabne igre, etnografija, igre, igre družabne, igre miselne, Slovenija

9+

 

 1. Allué, Josep M.: Velika knjiga iger: 250 iger za vse starosti. Ilustr. Liuís Filella in Gloria Garcia. Prev. Marjeta Prelesnik Drozg. Radovljica: Didakta, 2004.

 

| 7 |  igre družabne

9+

 

 1. Baptiste, Baron: Moj očka je presta: joga za starše in otroke. Prev. Simona Polše Zupan. Ilustr. Sophie Fatus. Kranj: Damodar, 2007.

 

| 6 | človeško telo, joga, otroci, telovadba,  vaje, zdravje

5+

 

 1. Cleare, John: Veliki alpinistični vzponi: Eiger, K2, Everest, McKinley, Matterhorn. Prev. Mateja Ravnik. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2011. (Velike pustolovščine).

 

| 7 |  alpinistične odprave, alpinizem, gore, planinstvo

9+

 

 1. Clergeau, Charlotte; Marandet, Laure: Moj zadovoljni konj! Prev. Borut Petrović Jesenovec, Slavica Jesenovec Petrović. Ilustr. Cécile Miller. Kranj: Narava, 2014.

 

| 6 | jahanje, konji, nega, živali v naravi

9+

 

 1. Chesterman, Barnaby: Borilni športi. Knj. 2, Judo. Prev. Katja Šneler. Fotogr. Bob Willingham. Radovljica: Didakta, 2011.

 

| 7 |  judo, šport

9+

 

 1. Cook, Harry: Borilni športi. Knj. 3, Karate. Prev. Katja Šneler. Fotogr. Sylvio Dokov. Radovljica: Didakta, 2011.

 

| 7 | karate, šport

9+

 

 

 1. Mainland, Pauline: Posnemajmo živali: vaje za zdravo življenje: prva zabavna slikanica joge. Ilustr. Chris Perry. Prev. Simona Čeh. Radovljica: Didakta, 1998.

 

| 6 | človeško telo, joga, otroci, telovadba, vaje, zdravje

5+

 

 1. Nonnemacher, Klaus: Borilni športi. Knj. 1, Kickboxing. Prev. Katja Šneler. Fotogr. Sylvio Dokov. Radovljica: Didakta, 2011, 32 str.

| 7  | boks, šport

9+

 

 1. Oertel, Tobias: Moja prva knjiga o nogometu. Ilustr. Reiner Stolte. Prev. Andrej Hiti Ožinger. Tržič: Učila International, 2006.

| 7 | nogomet, šport

5+

 

 1. Pérez, Eulàlia: 100 najboljših iger. Ilustr. Maria Rius. Prev. Neža Rojko Radovljica: Didakta, 2000.

 

| 7 | otroške igre, družabne igre

9+

 

 1. Ripoll, Oriol: Najlepše otroške igre sveta: za enega ali več igralcev. Ilustr. Rosa Maria Curto. Prevod Melita Valič. Ljubljana: Družina, 2004.

 

| 7 | igre družabne

9+

 

 1. Simon, Francesca: Grozni Gašper. Šport. Prev. Ida Sternad. Ilustr. Tony Ross. Tržič: Učila International, 2013. (Grozni leksikon).

| 7 | šport

5+

 

 

 1. Sundsten, Berndt: Prvi vodnik za pustolovce. Ilustr. Jan Jäger. Prev. Darja Suhač-Pogačnik. Ljubljana: Domus, 2001.

 

| 7 | narava, taborjenje

9+

 

 1. Svečko, Marina; Dekleva, Sandi: Janja in Marko v šoli jadranja: jadranje na Optimistu. Ilustr. Žiga Okorn. Fotografije Žiga Okorn. Maribor: Društvo vodnih športov Skipper marina, 2010.

 

| 7 | jadranje

9+

 

 1. Šport. Prev. Borut Petrović Jesenovec in Slavica Jesenovec Petrović. – Tržič: Učila, 2001. (Zbirka Enciklopedija za mlade).

 

| 7 | šport

9+

 

 1. Ura je ena, medved še spi: slovenske ljudske naštevanke, odštevanke in izštevanke, igre in poigranke, nagajivke in posmehulje. Zbrala in uredila ter ilustrirala Marija Vogelnik. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1990. (Zbirka Mladi oder).

 

| 7 | igre in rekreacija na prostem, otroške igre

9+

 

 1. Vehovar, Matjaž: Telovadimo skupaj. Ilustr. Samo Jenčič. Zbrala Nataša Bucik. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1996. (Zbirka Sonček).

 

| 7 | telovadba

5+

 

 1. Senker, Cath: Šport in igra. Prev. Andrea Švab. Ljubljana: Grlica, 2006.

 

| 7 |  telesna aktivnost, priročniki, šport

5+

 

 

III. LEPOSLOVNE KNJIGE NA TEMO GIBALNIH IN ŠPORNIH DEJAVNOSTI  ZA  OTROKE IN MLADINO

 

 

 1. Astley, Neville; Baker, Mark: Peppa. Drsanje. Prev. Sabina Tamše. Ljubljana: DZS, 2014, 12 str.

| drsanje, pujsi, živali v domišljiji

2+

 

 1. Astley, Neville; Baker, Mark: Peppa. Plavanje. Prev. Sabina Tamše. Ljubljana: DZS, 2014, 22 str.

| plavanje, pujsi, živali v domišljiji

2+

 

 1. Banscherus, Jürgen: Izginule kotalke. Ilustr. Ralf Butschkow. Prev. Nina Medved. Tržič: Učila International, 2006. (Zbirka Detektiv Kvjatkovski).

| dečki, detektivi

5+

 

 1. Bass, Eduard: Nepremagljiva enajsterica. Prev. Viktor Smolej. Ilustr. Marjan Manček. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002. (Moja knjižnica).

 

| nogomet, šport

9+

 

 1. Bedford, David: serija o nogometu. Ilustr. Keith Brumpton. Prev. Uroš Ahačič, Darja Raztresen in Karin Pečnikar. Tržič: Avrora, 2008-2009.

 

|nogomet, šport

5+

 

 1. Beręsewicz, Paweł: Na primer Marjetka. Ilustr. Monika Kanios – Stanczyk. Prev. Lidija Cerk. Ljubljana: Koleda, 2009.

 

|počitnice, druščine, šport, tenis, zaljubljenost

9+

 

 1. Berner, Rotraut Susanne: Dajmo, Karelček, še en gol! Prev. Alenka Veler. Ilustr. Rotraut Susanne Berner. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2006. (Velike slikanice).

| nogomet, šport, zajci, živali v domišljiji

5+

 

 1. Berocay, Roy: Brcanje lune. Prev. Jurij Kunaver. Hlebce: Zala, 2016.

| nogomet, deklice, nogometaši

9+

 

 1. Blake, Quentin: Gospa Trlica in veliki val. Prev. Jürgen Kovačič. Tržič: Učila, 1997

 

|šport, pomoč

2+

 

 1. Carle, Eric: Od glave do peta. Prev. Grega Sulejmanovič. Ljubljana: Epta, 1999.

 

| živali v domišljiji, gibanje

2+

 

 1. Cate, Marijke ten: Bor in Bina na snegu. Bor in Bina na soncu. Bor in Bina v dežju. Bor in Bina v vetru.. Prev. Matej Juh. Tržič: Učila International, 2006.

 

| vreme, zima, živali v domišljiji

| morje, poletje, sonce, vreme, žalost, živali v domišljiji

| dež, odgovornost, vreme, živali v domišljiji

| jesen, veter, vreme, živali v domišljiji

2+

 

 1. Catozzella, Giuseppe: Nikoli ne reci, da te je strah. Prev. Eva Kobe Pavlovič. Spremna beseda Mirjam Milharčič Hladnik. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. (Zbirka Odisej). [zlata hruška]

|Omar, Samia Yusuf, 1991-2012, biografski romani, atletinje, tek, Somalija,  islamski fundamentalizem, izseljenci, Afrika, državljanska vojna, družbene razmere, begunci, družina, nasilje, preživetje, šport, vojna

14+

 

 1. Divjak Jurca, Darja: Foksi in športni duh. Ilustr. David Fartek. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. (Zbirka Velike slikanice).

 

|zimske olimpijske igre, tekmovanja, pogum, športni duh, lisice, živali

v domišljiji

5+

 

 1. Farjeon, Eleanor: Lili Skok skače v spanju. Ilustracije Charlotte Voake.

Prevod Jana Unuk. Maribor: Aristej, 2003. (Zbirka Iva: za otroke od 4. do 9. leta)

 

| igra, pomoč, vile

5+

 

 1. Douglas, Jozua: Pošastni učitelj plavanja. Prev. Mateja Seliškar Kenda. Ilustr. Elly Hees. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. (Knjižnica Sinjega galeba; 338).

 

| nasilje, očetje, plavanje, slava, šport, tekmovanje, učitelji, ugrabitve

9+

 

 1. Genechten, Guido van: Slončki plešejo. Ilustr. Guido van Genechten. Prev. Matej Juh.Tržič: Učila International, 2008.

 

| igra, očetje, sloni, živali v domišljiji

2+

 

 1. Genechten, Guido van: Maks na igrišču. Maks se igra skrivalnice. Prev. Katarina Ropret. Ilustr. Guido van Genechten. Tržič: Učila International, 2006.

| igra, prijateljstvo

2+

 

 1. Golob, Tadej: Zlati zob. Ilustr. Ciril Horjak. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Knjižnica Sinjega galeba; 331).

 

| alpinizem, druščine, gore, kriminalci, Slovenija, uboj, zakladi

9+

 

 1. Gombač, Žiga: NK Svoboda. Spremna beseda Boštjan Videmšek. Dob pri Domžalah : Miš, 2016. (Zbirka Z(o)renja).

 

|begunci, Sirci, družba, kritika, nogomet,  prijateljstvo,  begunska pot,  družina, migranti, nasilje, pomoč, preživetje, vojna

14+

 

 1. Gregg, Stacy: Princesa in žrebiček. Prev. Ljubica Karim Rodošek. Ljubljana: Alica, 2015.

 

| deklice, družina, Haya bint Al Hussein, jordanska princesa (1974-), Jordanija, konji, očetje, odraščanje, princese, smrt, tekmovanje

9+

 

 1. Foreman, Michael: Zmagoviti gol!. Prev. Blaž Boštjančič. Ljubljana: Didakta, 2002

 

| nogomet, šport, fantje

2+

 

 1. Holabird, Katharine: Angelina in Henrik. Prev. Breda Rajar. Ilustr. Helen Craig. Ljubljana: DZS, 2005.

 

| izgubljenci, miši, noč, strah, taborjenje, živali v domišljiji

5+

 

 

 

 1. Holabird, Katharine: Angelina drsa. Prev. Breda Rajar. Ilustr. Helen Craig. Ljubljana: DZS, 2004.

 

| miši, novo leto, šport, vragolije, zima, živali v domišljiji

5+

 

 1. Holabird, Katharine: Angelina in Liza. Prev. Breda Rajar. Ilustr. Helen Craig. Ljubljana: DZS, 2005.

 

| miši, prijateljstvo, telovadba, živali v domišljiji

5+

 

 1. Janosch: Zajec in jež tekmujeta. Prev. Erika Vouk. Ljubljana: DZS, 1996. (Zbirka Vrtavka 16).

 

| ježi, tekmovanje, zajci, živali v domišljiji

5+

 

 1. Kodrič Filipić, Neli: Superga. Ilustr. Damijan Stepančič. Ljubljana: Mladika, 2015. (Strip).

 

| Afganistan, begunci, preživetje, Slovenija, šport

14+

 

 1. Kalkipsakis, Thalia: Sanjska ekipa. Ilustracije Aki Fukuoka. Prevod Tamara Kranjec. Hoče: Skrivnost, 2017. (Dajmo, dekleta).

 

| odbojka, prijateljstvo, šport, športne ekipe

9+

 

 1. Karlovšek, Igor: Teci!. Dob pri Domžalah: Miš, 2016. (Zbirka Z(o)renja+).

 

| mladostniki, spolna zloraba, sodni procesi, politiki, družbena moč, dekleta, korupcija, pravica, tek

14+

 

 1. Karlovšek, Igor: Preživetje. Dob pri Domžalah : Miš, 2018.

 

|gozdovi, V mladinskem leposlovju, Preživetje v naravi, Očetje in sinovi, medosebni odnosi, dekleta, fantje, nesreče, pomoč, pogum, pustolovščine,  šport, ugrabitve, kriminal|

14+

 

 1. Kleist, Reinhard: Sanje o olimpijadi : zgodba o Samii Yusuf Omar. Prevedla Mojca Kranjc. Prevalje: Zavod VigeVageKnjige, 2017.

[zlata hruška]

|Omar, Samia Yusuf, 1991-2012, V mladinskem leposlovju, Atletinje, Tek, Somalija, Begunci, Družbene razmere, olimpijske igre,  šport, vojne, nasilje, stripi|

14+

 

 1. Knister: Mala čarovnica Lili in začarani nogomet. Ilustr. Birgit Rieger. Prev. Urša Vogrinc Javoršek. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2009.

 

|čarovnice, nogomet

5+

 

 1. Kopietz, Gerit; Sommer, Jörg. Skrivnostna žoga. Ilustr. Andi Wolff. Prev. Katja Šulc. Radovljica: Didakta, 2000.

 

|detektivske zgodbe, uganke, pustolovščine

9+

 

 1. Laird, Elizabeth: Košček zemlje. Prev. Karmen Vidmar. Ljubljana: Grlica, 2005. [zlata hruška]

 

| fantje, nogomet, odraščanje, Palestina, vojne

14+

 

 1. Lindgren, Astrid: Lotino kolo. Ilustr. Ilon Wikland. Prev. Marjan Marinšek. Ilustr. Ljubljana: Karantanija, 1999.

 

| deklice, podeželje, rojstni dan, starci, starost

5+

 

 1. Mahnič, Mirko: Turnir. Ilustr. Melita Volk-Štih. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1966. (Knjižnica Sinjega galeba).

 

| fantje, šport

9+

 

 1. Makarovič, Svetlana: Živalska olimpijada. Ilustrir. Gorazd Vahen. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2004. (Zbirka Svetlanovčki).

 

| olimpijske igre, šport, živali v domišljiji

5+

 

 1. MacDonald, Alan: Dajmo, troli! Prev. Veronika Rot Gabrovec. Ilustr. Mark Beech. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2013. (Trolarije). [zlata hruška]

 

| drugačnost, družina, nogomet, troli

5+

 

 1. Manček, Marjan: Kaj pričakujejo živali od olimpiade: sporoča leteči reporter papagaj. Ilustr. Marjan Manček. Ljubljana: Modrijan, 1996.

 

| živali, olimpijske igre, stripi

5+

 

 1. Masannek, Joachim: serija ”Vražja nogometna druščina”. Ilustr. Jan Birck. Prev. Meta Žnidar in Andrej Hiti Ožinger. Tržič: Učila International, 2004-2009.

 

|fantje, šport, nogomet, druščina

9+

 

 1. Mav Hrovat, Nina: Bober nogometaš. Ilustr. Tanja Komadina. Prevod v angleščino Suzana Jeklic. Domžale: Nogometni klub, 2016.

 

I nogomet, bobri, drugačnost, šport, živali v domišljiji, večjezično

5+

 

 1. Muck, Desa: Anica in športni dan. Ilustrir. Ana Košir. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2006. (Zbirka Anica). [zlata hruška]

 

| deklice, drugačnost, prijateljstvo, šola, šport

5+

 

 1. Muster, Miki: Na grmado. Trije hribolazci. Ilustr. Miki Muster. Ljubljana: Delo, 2005. (Jubilejna izdaja legendarnih stripov Miki Muster; 7).

 

| gore, pustolovščine, srednji vek, strip

9+

 

 1. Niedźwiedź, Andrzej: Bolek in Lolek. Na olimpijadi. Ilustr. Waldemar Kasta in Wieslaw Zieba. Prev. Lidija Cerk Dečman. Ljubljana: Koleda, 2004.

 

|olimpijske igre

5+

 

 1. Nöstlinger, Christine: Franceve nogometne zgodbe. Ilustr. Erhard Dietl. Prev. Lučka Jenčič. Celovec: Mohorjeva družba, 2004.

 

|fantje, šport, nogomet, humor

5+

 

 1. Nöstlinger, Christine: Mini mora na smučanje. Ilustr. Christine Nöstlinger ml. ; Prev. Milena Žnideršič. Ljubljana: Slovenska knjiga, 1998.

 

| deklice, drugačnost, družina, šport, zima

5+

 

 1. Percival, Tom: Mihove razglednice. Prev. Miha Sužnik. Ilustr. Tom Percival. Hlebce: Zala, 2015.

 

| medvedi, počitnice, pošta, potovanja, rakuni, taborjenje, živali v domišljiji

2+

 

 1. Petek Levokov, Milan: Maček Ferdo igra nogomet. Ilustr. Nina Lovišček. Nova Gorica: Educa, Melior, 2007.

 

|nogomet, mačke, živali v domišljiji

5+

 1. Pucer, Sonja: Bajker Jure. Ilustracije Barbara Koblar. Ljubljana: Viharnik, 2016.

 

| kolesarjenje, fantje, samopodoba,  mačke, šport

9+

 

 1. Radovanovič, Vesna: Dedkovo kolo. Ilustr. Ana Razpotnik Donati. Murska Sobota: Ajda, IBO Gomboc, 2008. (Modri planet).

 

| avtomobili, ekologija, vozila

5+

 

 1. Riordan, James: Krvavi tekač: dolgi tek do svobode. Prevedel Miha Sužnik. Hlebce: Zala, 2012.

 

|Južnoafriška republika, družbene razmere, rasizem, nasilje, šport

14+

 

 1. Rippin, Sally: Hej, Jaka!. Zmagovalni gol. Ilustr. Stephanie Spartels. Prev. Tamara Kranjec. Hoče: Skrivnost, 2015.

 

|nogomet, špot

5+

 

 

 

 1. Rosen, Michael: Lov na medveda. Prev. Anja Štefan. Ilustr. Helen Oxenbury. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. (Velike slikanice). [zlata hruška]

 

| družina, igra, izleti, medvedi, narava

5+

 

 1. Rozman, Andrej: Gospod Filodendron in nogomet. Ilustr. Ana Košir. Dob pri Domžalah: Miš, 2012.

 

| posebneži, drugačnost, humor, neumnost , nogomet

5+

 

 1. Schubert, Ingrid: Gusar Berto. Prevod Louisa Kroon-Žitko. Ljubljana : Filargo, 2014.

           

| gusarji, morje, prijateljstvo, pustolovščine, starci, starost, strah

5+

 

 

 1. Séverin, Jean: Olimpijsko sonce. Ilustr. Milan Erič. Prev. Zoja Skušek – Močnik. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987.

 

|antika, Grčija, olimpijske igre, šport

9+

 

 1. Simon, Francesca: Grozni Gašper, nogometni navdušenec. Ilustr. Tony Ross. Prev. Polonca Kovač. Tržič: Učila International, 2009.

 

|dečki, šport, nogomet, vragolije, humor

5+

 

 1. Steklač, Vojtĕch: Dada & Co. Ilustr. Kristina Krhin. Prev. Anka Polajnar. Ljubljana: Educy, 2003.

 

|dekleta, šport, šola

9+

 

 1. Stewart, Amber: Še malo, pa bo! Prev. Andreja Trtnik Herlec. Ilustr. Layn Marlow. Kranj: Narava, 2011.

 

| plavanje, problemi najmlajših, vidre, živali v domišljiji

2+

 

 1. Suhodolčan, Primož: Košarkar naj bo! Ilustr. Uroš Hrovat, spremna beseda Igor Saksida]. 1. prenovljena izd. V Ljubljani : Karantanija, 2017.

 

| fantje, košarka, šola, šport

9+

 

 1. Suhadolčan, Primož: Goran: legenda o zmaju: Goran Dragić: resnična pravljica. Ilustriral Matej de Cecco. Ljubljana : DZS, 2017.

 

|Dragić, Goran, 1986-, Košarka, zmaji, šport

5+

 

 1. Suhodolčan, Primož: Tina in medvedja moč: Tina Maze, resnična pravljica. Ilustr. Gorazd Vahen. Ljubljana: DZS, 2016.

 

| Maze, Tina, 1983-, smučanje, lisice, medvedi, šport, trening, živali v domišljiji

5+

 

 1. Svetina, Peter: Kako je gospod Feliks tekmoval s kolesom. Ilustr. Ana Razpotnik Donati. Dob pri Domžalah: Miš, 2016. [zlata hruška]

 

| kolesarstvo, tekmovanja, drugačnost,  kolesa, posebneži, zmaga

5+

 

 1. Vandot, Josip: Kekec in Bedanec. Za slikanico priredil Andrej Rozman Roza. Ilustr. Zvonko Čoh. Kekčevo pesem napisal Frane Milčinski. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. (Zbirka Velike slikanice) [zlata hruška]

| bajeslovna bitja, dečki, gore, Kekec (literarni junak), pogum

5+

 

 1. Velthuijs, Max: Zaljubljeni žabec. Prev. Tatjana Žener. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2004. (Zbirka Velike slikanice).

 

| drugačnost, ljubezen, žabe, živali v domišljiji

2+

 

 1. Winkler, Venceslav: Pisana žoga. Ilustr. Božidar Grabnar. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1989. (Čebelica).

 

| žoge, pravljice

5+

 

 1. Zullo, Germano: Zmago. Ilustr. Albertine. Prev. Anja Keber. Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2016. (Gugalnica: zbirka najboljših slikanic)

 

|konji, tekmovanja, konjeniški šport, očala, oddih, okulisti, preskakovanje ovir, samozavest, vid, vztrajnost, zdravje

2+

 

 1. BIOGRAFIJE

 

 1. Bowers, Chris: Novak Đoković. Prev. Niki Neubauer. Tržič: Učila International, 2015.

 

| Đoković, Novak, 1987 – , biografije, tenis, Srbija, teniški igralci |

 

 1. Gajič, Ivo: Brane Oblak. Grosuplje: Zavod Faktor studio, 2011.

 

| Oblak, Brane, 1947 – , slovenski nogometaši, biografije |

 

 1. Hrastar, Mateja: Fenomenalno! : zgodba o Srečku Katancu. Ljubljana: Fun, 2000.

 

|Katanec, Srečko, 1963,  športniki, biografije, nogomet,  nogometaši, trenerji, Slovenija|

 

 1. Lagercrantz, David in Zlatan Ibrahimović: Jaz sem Zlatan Ibrahimović. Prev. Damjana Sotošek. Tržič: Učila International, 2012.

 

| Ibrahimović, Zlatan, 1981 -, avtobiografije, švedski nogometaši |

 

 1. Maze, Tina; Divac, Vito: Jaz. Tina.: biografski roman. Ljubljana: DZS, 2017.

 

| Maze, Tina, 1983-, avtobiografija, slovenske športnice, alpsko smučanje, biografije |

 

 1. Peter Prevc. Avtorji Simona Bandur… [et al.]. Fotografije: Fotodokumentacija Delo. Ljubljana: Delo, 2016. (Zbirka Cvetober).

 

| Prevc, Peter, 1992 -, zborniki, smučarski skoki, Slovenija, slovenski športniki, smučarski skakalci, športna tekmovanja, Planica |

 

 1. Piletič, Sebastijan; Zaletel, Zala; Kolar, Edvard: Miroslav Cerar in njegov čas. Ljubljana: Gimnastična zveza Slovenije, 2009.

 

| Cerar, Miro, 1939 – , biografije, slovenski športniki, športna gimnastika, športna tekmovanja, športni rezultati |

 

 1. Rus, Veljko: Zapiski iz življenja Josipa Rusa. Ljubljana: Društvo piscev zgodovine NOB Slovenije, 1992.

 

| Rus, Josip, biografije |

 

 1. Stepišnik, Drago: Stanko Bloudek. Ljubljana: DZS, 1971.

 

| Bloudek, Stanko, 1890-1959, šport, zgodovina, gradbeništvo, konstrukcije, biografije |

 

 1. Štukelj, Leon: Mojih sedem svetovnih tekmovanj. Novo mesto: Dolenjska založba, 1989.

 

| Štukelj, Leon, 1989 – 1999, avtobiografije, gimnastika, šport, tekmovanja, svetovni prvaki, športna gimnastika, športna tekmovanja, olimpijske igre, športni rezultati |

 

 1. Štukelj, Leon: Prvih 100 let. Maribor: Kapital, 1998.

 

| Štukelj, Leon, 1898 – 1999, biografije, športna gimnastika, slovenski športniki, športna tekmovanja, športni rezultati, biografije, intervjuji |

 

 1. Tuzimek, Dariusz: Neymar : nogometni čarodej. Tržič: Učila International, 2017.

 

|Santos, Neymar da Silva, 1992-, biografije, brazilski nogometaši, nogomet, šport|

9+

 

 1. Vilfan, Peter: Avtobiografija. Zapisal: Tadej Golob. Ljubljana: Športno društvo košarkaška šola Peter Vilfan, 2004.

 

│Vilfan, Peter, 1957 – , avtobiografije, košarka, Slovenija, Jugoslavija, košarkarji, vrhunski športniki │

 

 1. Zaplotnik, Nejc: Pot. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2000.

 

| Zaplotnik, Nejc, 1952 – 1983, spomini, alpinizem, plezalni vzponi |

 

 1. Žoltowska Darska, Yvette: Messi: mali deček, ki je postal velik nogometni junak. Prev. Martin Jankovič. Tržič: Učila International, 2015.

 

| Argentina, Lionel Andrés Messi (1987-), nogomet, Španija, šport

9+

 

 1. Žoltowska Darska, Yvette: Ronaldo: fant, ki je vedel, kaj hoče. Prev. Jurij Šešet. Tržič: Učila International, 2015.

 

| Cristiano Ronaldo (1985-), nogomet, Portugalska, šport

9+

 

 1. Žoltowska-Darska, Yvette: Ibra : fant, ki je našel svojo pot. Tržič :Učila International, 2016.

 

|Ibrahimović, Zlatan, 1981-,Biografije,  Knjige za mladino, švedski nogometaši, nogomet, šport|

9+

 

 1. ZGODOVINA SLOVENSKEGA ŠPORTA

 

 1. Abram, Lojze: Od Jadrana prek Triglava: sto let Slovenskega planinskega društva Trst. Trst: Slovensko planinsko društvo, 2005.

 

| Slovensko planinsko društvo, Trst, zgodovina, 1904 – 2004, planinska društva, zgodovinski pregledi, zamejski Slovenci, Italija, planinstvo |

 

 1. Batagelj, Borut: Izum smučarske tradicije: kulturna zgodovina smučanja na Slovenskem do leta 1941. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2009.

 

| smučanje, kulturna zgodovina, Slovenija, zgodovina športa, šport, transport, rekreacija, prosti čas, telesna vadba |

 

 1. Bogataj, Mirko: Trans/sport, Celovec: Mohorjeva založba, 1999.

 

| šport, Slovenci, Koroška (Avstrija), avstrijska Koroška, koroški Slovenci, športniki, telesna kultura, športna društva, športne panoge, športna tekmovanja, zgodovinski pregledi |

 

 1. Mikša, Peter; Golob, Urban: Zgodovina slovenskega alpinizma. Ljubljana: Friko, Mikša in partnerji, 2013,

 

| alpinizem, zgodovina, Slovenija, Slovenci, planinstvo, slovenski alpinisti |

 

 1. Mikša, Peter: Triglav in Jakob Aljaž. Ljubljana: Viharnik, 2017.

 

| Aljaž, Jakob,  1845 -1927, knjige za mladino, planinstvo, zgodovina, Slovenija, Triglav, alpinizem, gore, planinska društva |

 

 1. Naša pot: 150 let ustanovitve južnega Sokola in sokolskega gibanja = Our way : 150 years since the Southern Sokol and the Sokol mouvement were established. Ljubljana: Fakulteta za šport, 2014.

 

| Sokolstvo, zgodovina, Slovenija, sokolska društva, telovadna društva, zgodovinski pregledi, zborniki |

 

 

 1. Pavletič, Bojan: Sokoli Tržaškega Sokola. Trst, Združenje slovenskih društev v Italiji, 2004.

 

| Tržaški Sokol, zgodovina, Sokolstvo, Trst |

 

 

 1. Pavlin, Tomaž: »Zanimanje za šport je prodrlo med Slovenci že v visoke sloje«: telesnokulturno in športno organiziranje na Slovenskem pred prvo svetovno vojno in po njej. Ljubljana: Fakulteta za šport, 2005.

 

| šport, Slovenci, zgodovina, športne organizacije, Slovenija, 1862 – 1941, športna tekmovanja, Grčija, Antika, telesna kultura, šport, športna društva, razvoj, organiziranost, zgodovinski pregledi, olimpijske igre, olimpizem |

 

 1. Pernišek, France: Zgodovina slovenskega Orla. Buenos Aires: Slovenska kulturna akcija, 1989.

 

| Slovenija, orlovstvo, telovadna društva, orli, zgodovinski pregledi|

 

 1. Rožanc, Marjan: Demon Iva Daneva : eseji. Maribor: Založba Obzorja, 1969.

 

| slovenska književnost |

 

 1. Rupel, Aldo: Telesna kultura med Slovenci v Italiji: zgodovina, popis dejavnosti in društev. Trst: Založništvo tržaškega tiska = Editoriale Stampa Triestina, 1981.

 

| Slovenci, telesna kultura, Italija, šport, zamejski Slovenci, športna društva, manjšina |

 

 1. Sabljanje: veščina, tradicija, šport : zbornik ob 100-letnici osvojitve srebrne olimpijske Rudolfa Cvetka. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2012.

 

| Cvetko, Rudolf, 1880 – 1977, Verberderm Richard, 1884-1955, sabljanje, zgodovina, zborniki, šport, olimpijstvo, priročniki, leksikoni, Slovenija |

 

 1. Stepišnik, Drago: Oris zgodovine telesne kulture na Slovenskem. Ljubljana: DZS, 1968,

 

| telesna kultura, Slovenija, zgodovinski pregledi |

 

 1. Strojin, Tone: Zgodovina slovenskega planinstva : Slovenska planinska organizacija : SPD – PZS : 1893-1948-2003. Radovljica: Didakta, 2009.

 

| Planinska zveza Slovenije, Ljubljana, zgodovina, planinstvo, zgodovinski pregledi, Slovenija |

 

 

 1. Suhadolc, Ivana: Pomorski klub Sirena: slovenski glas v Tržaškem zalivu. Trst: Založništvo tržaškega tiska, 2012.

 

|Tržaški pomorski klub Sirena, zgodovina, športna društva, zamejski Slovenci, Trst, šport, Italija, jadranje, športni ribolov, zgodovinski pregledi |

 

 1. Šugman, Rajko: Prelomno obdobje slovenskega športa: 1988 – 1994 : prispevki za zgodovino slovenskega športa. Ljubljana: Fakulteta za šport, 1999.

 

| športi, zgodovina, Slovenija, 1988 – 1994 |

 

 1. Šušteršič, Mario: Sledovi : po poteh slovenske prisotnosti v Trstu. Trst: ZTT = EST, 2008.

 

| Slovenci, zgodovina, Trst, 19—1927, športna društva, tržaški Slovenci, zamejski Slovenci, narodne manjšine, narodna zavest, šport, sokolstvo |