Program #sportajmoinberimo v okviru Evropskega tedna športa

V sklopu Evropskega tedna športa že vrsto let sodelujemo tudi z Ministrstvom za kulturo, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in Zavodom RS za šolstvo

V letošnjem letu je prednostna naloga povezana s spodbujanjem branja in bralne pismenosti. Na podlagi pilotnega programa, ki ga je izvajala Mariborska knjižnica, je nastal novi program #športajmoinberimo, ki ga letos izvajajo Mariborska knjižnica, Osrednja knjižnica Srečka Viharja Koper in Mestna knjižnica Kranj, sodelujejo pa tudi Združenje splošnih knjiznic in Javna agencija za knjigo RS.

Vodilo programa je povezati mlade in vrhunske športnike ob pogovoru o branju in knjigi. Mladim športnikom želimo s tem programom predstaviti, kako lahko s pomočjo znanja iz knjig in branja kot tehniko treniranja možganov napredujejo tudi kot športniki. S tem programom želimo vplivati na njihov odnos do branja ter širiti védenje, da je bralna pismenost temeljna zmožnost za pridobivanje in ustvarjanje novega znanja v njihovem osebnem in športnem življenju. Letos se program #športajmoinberimo odvija na treh lokacijah, in sicer v Kopru, Mariboru in Kranju.

Dogodka v Kopru in Mariboru sta že bila izvedena, v Kranju pa bo potekal 30. septembra.

Program je zastavljen dolgoročno in pripravljene so tudi smernice za izvajanje, ki so lahko v pomoč pri izvedbi nadaljnjih aktivnosti v okoljih šol, knjižnic in športnih organizacij.

Še posebej pa želimo izpostaviti izbor dobrih, zelo dobrih in odličnih otroških in mladinskih knjig ter izbor strokovne literature na temo športa in gibanja, ki naj služi v pomoč pri izbiranju primerne literature in spodbujanju k branju.

Dogodka v Mariboru so se udeležili tudi naši športniki Filip Flisar, Tina Šutej, Aleš Zemljič ter v Kopru Rajmond Debevec, Špela Ponomarenko Janić, Matej Žniderčič.