Zavarovalnica Generali med tremi finalisti za nagrado #BeActive Workplace Award”

Veliki sponzor OKS-ZŠZ, Zavarovalnica Generali je bila med tremi finalisti  v kategoriji #BeActive ”Workplace Award” letošnjega Evropskega tedna športa, ki smo ga obeležili med 23. in 30. septembrom 2020. Iz vse Evrope se je za nagrado potegovalo kar 95 kandidatov.

#BeActive nagrade so osrednji element Evropskega tedna športa, ki je namenjen k podpori projektom in posameznikom posvečenim spodbujanju športa in telesne dejavnosti v Evropi. Nagrade vsako leto Evropska komisija običajno podeli na slovesnoti ob zaključku Evropskega tedna športa v tistem času predsedujoči državi Evropskega sveta. Letos je tudi podelitv nagrad potekala virtualno toda zato nič manj slovesno.

Razpisani so bili trije sklopi nagrad  #BeActive

#BeActive nagrada na področju vzgoje in izobraževanja

Ta nagrada je namenjena vzgojno izobraževalnim okoljem, ki lahko predstavijo konkretne načine, s katerimi svoje učence in študente spodbujajo k  športni aktivnosti in gibanju poleg športne vzgoje vključene v kurikulum. To so lahko tudi dodatne športne aktivnosti, športno aktivni dnevi v prostem času, dejavnosti po pouku in ostali ustvarjalni načini oblikovanja spodbudnega okolja za gibalno dejavnost v vzgojno izobraževalnem okolju.

#BeActive nagrada na področju delovnih organizacij

Ta nagrada je namenjena delovnim organizacijam, ki lahko dokažejo specifične načine s katerimi spodbujajo in pomagajo svojim zaposlenim, da so gibalno aktivni. To lahko vključuje tudi oblikovanje delovne skupine odgovorne za spodbujanje telesne dejavnosti zaposlenih; zagotovitev možnosti tuširanja tistim, ki kolesarijo ali tečejo na delo, sprehodi med časom za kosilo in ostale ustvarjalne oblike oblikovanja gibalno aktivnih delovnih okolij.

#BeActive nagrada za lokalnega heroja

Ta nagrada je namenjena dosežkom posameznika pri motiviranju ljudi za športno in gibalno aktiven način življenja. Nagrajuje posameznike, ki so daljše obdobje delovali v svojem okolju in ljudi spodbujal k športno in gibalno dejavnemu življenju.