Umetnost, šport in dediščina – Nacionalni strokovni posvet in otvoritev razstave

?Španski borci, Ljubljana
⏲️ 9:00 – 18:00

Lokacija: Center kulture Španski borci, Zaloška 61, Ljubjana
Opis: Z različnimi dejavnostmi bomo predstavili, kako se vzgoja in izobraževanje, umetnost, dediščina in šport že prepletajo, kako jih lahko še povežemo, spoznali bomo kakovostne kulturne vsebine, ki vključujejo tudi šport in gibanje. Prav tako bomo govorili o uspešnih praksah kreativnega partnerstva umetnikov in športnikov ter možnostih za inovativne pristope medpredmetnega in medpodročnega povezovanja. Posvet je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju.
Prijavnica: Prijavnico na posvet (udeležba brezplačna) najdete tukaj.
Organizator: Ministrstvo za kulturo RS, Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport RS (Direktorat za šport in Urad za razvoj zobraževanja), Zavod RS za šolstvo, Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez, Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani
Več informacij:
Zavod EN-KNAP
Katja Gabrijelčič (katja.gabrijelcic@en-knap.com)
kulturnibazar.si

Ostali dogodki

Mini olimpijada

⏲️ 9:00
Lokacija: Medvode
Opis: Namenjena otrokom, ki obiskujejo prvo triado devetletne osnovne šole. Otroci spoznajo različne športne discipline, velik poudarek pa je na predstavitvi olimpijskega gibanja – olimpijskega in fair play protokola. Na Mini olimpijadi smo zmagovalci vsi, saj se držimo načela »pomembno je sodelovati ne vedno zmagati«. Namen je spodbuditi otroke k redni športni aktivnosti ter jih navdušiti za šport in aktivno življenje.
Organizator: Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez
Več informacij:
Športna zveza Medvode
Milan Šobat
tel. 070/752 722

Predstavitev aktivnosti za krepitev zdravja in spodbujanje zdravje prijazne telesne dejavnosti v zdravstvenih domovih in lokalnih skupnostih

Lokacija: več lokacij po Sloveniji
Opis: Predstavitev aktivnosti za krepitev zdravja in spodbujanje zdravju prijazne telesne dejavnosti v zdravstvenih domovih in lokalnih skupnostih.
Organizator: Zdravstveni domovi in lokalne skupnosti v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in Ministrstvom za zdravje
Več informacij: Okvirni program najdete tukaj.

Zdravo življenje

⏲️ 17:30
Lokacija: Osrednja knjižnica Celje, Muzejski trg 1a, Celje
Opis: Delavnico na temo razgibavanja in zdravega življenjskega sloga bo izvedel Herman Čater. Vstop prost.
Organizator: Osrednja knjižnica Celje, Univerza za tretje življenjsko obdobje
Več informacij:
Slavica Hrastnik
te. 03/426 17 60
www.knjiznica-celje.si

Evropski teden športa v Osrednji knjižnici Celje

Lokacija: Osrednja knjižnica Celje, Muzejski trg 1a, Celje
Opis: V evropskem tednu športa bodo v vseh oddelkih Osrednje knjižnice Celje promovirali knjižnično gradivo s športno vsebino.
Organizator: Osrednja knjižnica Celje
Več informacij:
Andreja Videc
tel. 03/426 17 14
www.knjiznica-celje.si

Športna Kamra

Lokacija: Spletni portal Kamra
Opis: V evropskem tednu športa bodo na domoznanskem spletnem portalu Kamra izpostavili vsebine na temo športa.
Organizator: Osrednja knjižnica Celje
Več informacij:
Robert Ožura
tel. 03/426 17 14
www.kamra.si

Športne vsebine na Kamri (Celje)

Lokacija: Osrednja knjižnica Celje
Opis: V evropskem tednu športa organizirajo predstavitve portala s poudarkom na športnih vsebinah. Predstavitve so namenjene predvsem šolajoči se mladini in bodo potekale po predhodnem dogovoru s koordinatorjem Robertom Ožuro. Ponujajo možnost izvedbe v knjižnici ali v šolah.
Organizator: Osrednja knjižnica Celje
Več informacij:
Robert Ožura
tel. 03/426 17 14
www.kamra.si

Športne vsebine na Kamri (Ljubljana)

Lokacija: Mestna knjižnica Ljubljana
Opis: V evropskem tednu športa organizirajo predstavitve portala s poudarkom na športnih vsebinah. Predstavitve so namenjene predvsem šolajoči se mladini in bodo potekale po predhodnem dogovoru s koordinatorico Anjo Tršan Frković. Ponujajo možnost izvedbe v knjižnici ali v šolah.
Organizator: Mestna knjižnica Ljubljana
Več informacij:
Anja Tršan Frković
tel. 01/600 13 43
www.kamra.si

Športne vsebine na Kamri (Murska Sobota)

Lokacija: Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota
Opis: V evropskem tednu športa organizirajo predstavitve portala s poudarkom na športnih vsebinah. Predstavitve so namenjene predvsem šolajoči se mladini in bodo potekale po predhodnem dogovoru s koordinatorico Klaudijo Sedar. Ponujajo možnost izvedbe v knjižnici ali v šolah.
Organizator: Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota
Več informacij:
Klaudija Sedar
tel. 02/530 81 14
www.kamra.si

Branje je za duha to, kar je telovadba za telo (razstava)

Lokacija: Mestna knjižnica Ljubljana, Knjižnica Jožeta Mazovca, Zaloška cesta 61, Ljubljana
Opis: Knjižna razstava biografij športnikov in druge športne literature ter promocija književnosti s temami iz športa in športne kulture. Vstop prost.
Organizator: Mestna knjižnica Ljubljana
Več informacij:
tel. 01 308 54 00
moste@mklj.si
www.mklj.si

<< Prejšnji dan | Naslednji dan >>