Slovenija je podprla evropski teden športa in pozvala javnost k telesni dejavnosti #BeActive

Rezultati zadnje raziskave Eurobarometra o športu in telesni aktivnosti kažejo, da se 49 % državljanov Slovenije le redko ali nikoli ne rekreira ali ukvarja s športom.

Ljubljana, 16. september 2016 – Evropski teden športa je pobuda Evropske komisije za spodbujanje športa in telesne dejavnosti v Evropi. Letos je organiziran drugič in poglavitni cilj je spodbuditi najširši krog prebivalcev k redni telesni dejavnosti. Vlogo nacionalnega koordinatorja je prevzel Olimpijski komite Slovenije-Združenje športni zvez s partnerji: Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvom za zdravje, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in Športno unijo Slovenije. Skupaj pripravljamo pester športni program, h kateremu vabimo vse državljanke in državljane.

V Sloveniji bo evropski teden športa od 16. do 23. septembra s številnimi dogodki po vsej Sloveniji. Program je na voljo na spletni strani http://ewos.olympic.si. Z izvedbo Evropskega tedna športa, ki ima skupni slogan »BeActive«, si bomo vsi prizadevali, da bo naše skupno življenje v Evropski uniji lepše in boljše.

»Dvig deleža redno gibalno aktivnega prebivalstva je osrednji strateški cilj OKS-ZŠZ na področju športa za vse. Do leta 2023 ga želimo povečati za vsaj 5%,« je poudaril predsednik Bogdan Gabrovec. V prihajajočem  tednu bodo na voljo številne brezplačne aktivnosti, namenjene različnim ciljnim skupinam; od mladih in do tistih malo manj, bolj ali manj telesno pripravljenim, otrokom, odraslim, zaposlenim, upokojencem ter vsem, ki jim ni mar za kvaliteto svojega življenja. »Vsak dan moramo skrbeti za kar najboljše pogoje ukvarjanja s športom, od najmlajših do tistih, ki v jeseni svojega življenja z aktivnim odnosom do telesne aktivnosti skrbite za svoje zdravje in pozitivno energijo, ki jo vsi skupaj še kako potrebujemo,« je zaključil prvi podpredsednik OKS-ZŠZ, odgovoren za področje športa za vse in športa na lokalni ravni, mag. Janez Sodržnik.

Šport in telesna dejavnost lahko prispevata k dobremu počutju evropskih državljanov. Pomanjkanje telesne dejavnosti pa negativno vpliva na družbo in zdravje ljudi ter nenazadnje povzroča gospodarske stroške. Šport je lahko tudi sredstvo za širjenje sporočila strpnosti in krepitev državljanstva po vsej Evropi.

Raziskave kažejo, da telesna nedejavnost v Sloveniji in v Evropi narašča, kar negativno vpliva na zdravje in dobro počutje ljudi kot tudi na gospodarstvo. Po podatkih raziskave Eurobarometer, v Sloveniji kar 49% ljudi redko ali nikoli ne telovadi oz. se ne ukvarja s športom. Evropsko povprečje znaša še 10 odstotnih točk več, torej 59 %.

Redna telesna dejavnost in zdravo prehranjevanje pomembno prispevata k zmanjšanju bremena kroničnih nenalezljivih bolezni, k večji kakovosti življenja in k zmanjšanju stroškov zdravstvenih blagajn. Podatki na ravni EU  kažejo, da zgolj stroški bolezni, povezanih z debelostjo, predstavljajo približno 7 % vseh izdatkov za zdravstveno oskrbo, kar je približno 100 milijard evrov v državah članicah EU, pri čemer niso vključeni posredni stroški, ki se nanašajo na slabšo storilnost zaradi zdravstvenih težav.

Telesna dejavnost je ključnega pomena za ohranjanje in krepitev zdravja. Le s povezanim delovanjem na različnih področjih bomo v državi ustvarili pogoje za boljše zdravje vsakega posameznika in vseh prebivalcev. Pri tej nalogi nas povezuje Resolucija o Nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015 -2025, v kateri smo določili skupne ukrepe različnih resorjev“, dodaja Mojca Gobec, generalna direktorica Direktorata za javno zdravje na Ministrstvu za zdravje, in zaključuje: “Evropski teden športa je odlična priložnost, da ljudi znova spodbudimo, naj bodo redno telesno dejavni ter naj poiščejo aktivnosti, ki jih veselijo in jih bodo z veseljem izvajali.

»Imamo dobre rezultate pri prebivalcih, ki so ekonomsko dobro stoječi in imajo visoko izobrazbo, večji izziv pa predstavljajo ekonomsko šibkejši državljani. Naš cilj je, da bi ravno slednje spodbudili,« je dodal Ivan Eržen, direktor Nacionalnega instituta za javno zdravje. Opozoril pa je tudi na problematiko gibalne neaktivnosti pri mladih in starostnikih, katere se moramo še posebej zavedati.

Prvi evropski teden športa je bil lani in požel izjemen uspeh, saj je pritegnil več kot pet milijonov ljudi na več kot 7 000 dogodkih v 31 državah. Med dogodki v Sloveniji so se zvrstile številne Mini olimpijade za najmlajše, Športne igre zaposlenih, namenjene delovno aktivnemu prebivalstvu ter več vodenih gorskih tur v sklopu akcije Slovenija planinari. Skupaj je sodelovalo preko 300.000 aktivnih udeležencev v 22 krajih, na prav toliko dogodkih, ki jih je organiziral OKS-ZŠZ skupaj z nacionalnimi partnerji projekta. V Evropi je odmevala predvsem ježa ponijev za otroke v Bruslju, velika kolesarska tura po Dublinu, na kateri se je zbralo 3 000 kolesarjev ter dvoranska veslaška preizkušnja na Malti.

»Tudi letos se v čim večjem številu pridružite aktivnostim, ki potekajo v sklopu Evropskega tedna športa po vsej državi,« je državljanke in državljane povabila ministrica za izobraževanje, znanost in šport, dr. Maja Makovec Brenčič in dodala, da se na ministrstvu zavedajo izjemnega pomena športa za družbeni razvoj na več področjih, tudi na področju športa za vse. Zato spodbujajo športne aktivnosti tako za otroke in mladino, kot tudi za starejše. »Prizadevamo si, da bomo dosegali zadane cilje, kot so povečati dostopnost do kakovostnih programov na področju športa, krepiti ozaveščenost vsakega posameznika o pomenu športne dejavnosti za zdravje, spodbujati različne oblike gibalne aktivnosti v delovnem okolju, krepiti podobo Slovenije kot turistične destinacije za športno dejavne počitnice ipd.,” je pri tem poudarila ministrica. Evropski teden športa sicer sovpada z Evropskim tednom mobilnosti, zato ni odveč tudi vabilo, da bi se v šolo in službo čim večkrat odpravili peš ali s kolesom oziroma z javnim prevozom.

Evropski komisar Tibor Navracsics, pristojen za šport, je povedal: ”Lanski evropski teden športa je prinesel odlične rezultate, zato želimo s to pobudo nadaljevati in vsem pokazati, da obstaja veliko priložnosti, da šport in telesna dejavnost postaneta del našega vsakdana, ne glede na starost, telesno pripravljenost ali ozadje. S skupnimi močmi lahko vsi postanemo bolj dejavni Evropejci.“

Generalni sekretar TAFISA, Wolfgang Baumann je izrazil čestitke Sloveniji in Ljubljani za vse aktivnosti, ki se pri nas izvajajo. »Skupaj z Evropsko komisijo smo eno na področju športa za vse,« je poudaril in se zahvalil tudi za gostoljubje pri organizaciji prve TAFISA Evropske konference, ki v ljubljanskem hotelu Lev poteka med 16. In 18. septembrom.